Novinky

16.3.2021

Zobrazit více
7.9.2020

Zobrazit více

O nás

Spoločnost CSI od svojho vzniku v roku 1993 exkluzivne zastupuje talianských výrobcov designového nábytku na českom a slovenskom trhu. Týmto zastupovaným firmám ponúka komplexnú profesionálnu a kvalitnú sprostredkovateľskú službu. Je agentúrou so sídlom a vlastnou štrukturou v Pordenone [IT]

Naše hodnoty

Uľahčovat komunikáciu a odbúrávať jazykovú bariéru

Prinášať na český a slovenský trh krásu, eleganciu a kvalitu talianského designu

Spolupracovať s dynamickými spoločnosťami

Dosiahnuť spokojnosť a úspech u zákazníkov a u dodávateľov

Venovať zákazníkom maximálnu pozornoť

Poznat a pochopit potreby, požiadavky a očakávania zákazníkov

Spolupracovať so společnostmi, které sledujú a udávajú nové trendy

Vykonávať všetky svoje aktivity v súlade s principami a zásadami profesionálnej etiky